Buffet

Chicken Soup Noodle

Dessert – Tang Yuan

Dim Sum – Shu Mai

Dim Sum – Turnip Cake

Dim Sum – Xiao Long Bao

Loco Moco